Στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού 1308/2014  η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί

ΤΡΙΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(συνολικού ύψους 33.294.000 ευρώ – 11.098.000 ετησίως)

ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ  87,5%

για Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ).

——————————–

Δικαιούχες Οργανώσεις είναι:

- Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) με μέλη παραγωγούς
– Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ) με μέλη Ο.Π.
– Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (ΔΟ) με μέλη Φορείς / Συνδέσμους / κ.ο.κ.

——————————–

 Καταληκτική ημερομηνία αναγνώρισης μιας ΟΠ ως ΟΕΦ είναι η 13η Φεβρουαρίου 2015.

——————————–

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τι περιλαμβάνουν τα νέα προγράμματα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων

καθώς και τις διαδικασίες αναγνώρισης μιας Οργάνωσης Παραγωγών.