Η ομάδα μας αποτελείται από ανθρώπους που ξεχωρίζουν για τις ειδικευμένες γνώσεις τους, το υψηλό πολιτισμικό τους επίπεδο, τον επαγγελματισμό τους και την δέσμευση τους στην παροχή αξιόπιστων προτάσεων στον κάθε συνεργάτη.

Βασίλης Πυργιώτης
Νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με εξειδίκευση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σχέσεις. Απέκτησε τον μεταπτυχιακό του τίτλο από το Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών στην Τουλούζη της Γαλλίας. Γεννημένος στην Σητεία Κρήτης, από ελαιοπαραγωγό οικογένεια γνωρίζει το ελαιόλαδο στην πράξη και όχι μόνο στη θεωρία. Γρήγορα αντιλήφθηκε ότι μέσω της στοχευμένης διαχείρισης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων μπορεί το εθνικό αυτό προϊόν να κατακτήσει τη διεθνή θέση που του αξίζει. Από το 2003 συμμετείχε στην υποβολή προτάσεων Leader και από το 2007 έως και σήμερα έχει την γενική ευθύνη του σχεδιασμού, του συντονισμού, της επίβλεψης υλοποίησης και της αξιολόγησης όλων των έργων τα οποία αναλαμβάνει η εταιρεία. Παράλληλα από τον Οκτώβριο του 2017 είναι Πρόεδρος στην Ομάδα Εργασίας Ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς στις COPA-COGECA.

Παναγιώτης Παρασκευόπουλος
Ο Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, σπούδασε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, με κατεύθυνση Αγροτική Οικονομία και Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων ενώ παράλληλα με την εργασία του, ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη». Έχει πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση σε μελετητικό γραφείο με αντικείμενο Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και έχει εργασθεί σε εταιρεία περιβαλλοντικών εφαρμογών. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συνεπικουρεί στον συντονισμό και την διαχείριση εγκεκριμένων προγραμμάτων Οργανώσεων Παραγωγών σε όλη την Ελλάδα.

Νίκος Γιαννόπουλος
Ο Νίκος Γιαννόπουλος, σπούδασε στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών στη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων εργάστηκε σε μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων ως υπεύθυνος παραγωγής ενώ παράλληλα παρακολούθησε μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την διεύρυνση των ακαδημαϊκών του δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, συνεπικουρεί στον συντονισμό εγκατάστασης συστημάτων ποιότητας και στην σύνταξη των σχετικών εκθέσεων.

Παναγιώτης Χριστόπουλος
Ο Παναγιώτης Χριστόπουλος, σπούδασε στο Ηράκλειο της Κρήτης και τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως λογιστής Α’ στην εταιρεία μας αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου το σύνολο των λογιστικών υποχρεώσεων της Άξιον Αγροτικής. Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα οποία διαχειρίζεται η ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ συνεπικουρεί στην αποτύπωση των απαραίτητων λογιστικών φύλλων για την παρακολούθηση του προγράμματος, επιβλέπει σε συνεργασία με τα λογιστήρια των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στον έλεγχο των παραστατικών και στον χαρακτηρισμό αυτών και επιλύει τυχόν προβλήματα λογιστικής φύσεως τα οποία προκύπτουν σε αυτές.